Pieter Overduin.com
© 2010
Pieter reading & listening
Boeken
Info & Contact
Media
Bestel
Engelse Omnibus
Nederlands Luisterboek
Boeken
3-CD Luisterboek
God is in de war, Hij denkt dat Hij Pieter is
Uitgegeven door:
Waarom hebben wij een luisterboek
van het boek gemaakt?
Als eerste om mensen die aan
dyslexie lijden, de mogelijkheid te
bieden kennis te nemen van de
bipolaire stoornis.
Ten tweede om blinden en
slechtzienden de gelegenheid te
bieden om het boek tot zich te nemen.
Verder voor depressieve mensen die
veel problemen hebben om zich te
concentreren en tot slot voor mensen
die vastzitten in een file.
De kern van dit luisterboek is de
(hypo) manie en hoe ermee om
te gaan.
Familie en vrienden schreven mee._______________________________

Taal: Nederlands

Vorm: 3-CD CD-DA disk luisterboek
           12 tracks per disk
           ong. 175 minuten totaal.

- beschikbaar -

[bestel dit luisterboek]
Welkom
Boek sluiten
Boek sluiten